20
Eyl
10

(+18) ATATURK DIYOR’KI

http://groups.google.com.tr/group/muammer-sezer-duyuru
http://muammer-sezer.blogspot.com/
http://www.myspace.com/muammersezer

ATATURK DIYORKI.

Kalkar Google’un Facebook’un sosyal aglarin kadrolu PKK durtmesi TURK DUSMANI ibnesi Ozkan Bostanci denen serefsiz bolucu alcak kahpe hain serefsizin anasinin amina gotune kor,sulalesini sikerim. O ibne kendini benim resimlerimin arkasina saklamasin,kalkar o ibnenin orospu anasinin biyikli yogurt kasesi ustunde BAR oynarim,halay cekerim sikerim gider,gelirim.
Manevi mirascim MUAMMER SEZER o ibnenin anasinin amina,gotune koysun..
Cihan Turk Olsun Ozkan Bostanci ibnesinin anasinin pittigina gotune koysun benim asil TURK milletimin kayak yapacagi,kayacagi pist olsun.
Turk olmak sereftir,Turk olmak namuslu ve durust,hanimefendi ve beyefendi olmak nezaket ve zarafettir.
Turk olmak sayginlik,bir yasam tarzidir.
Turk olmak,bir Turke ibnelik serefsizlik yapmak,gotverenlik yapmak degildir..
Ozkan Bostanci lagim faresi hapci gotveren kalkar,kalkar kalkanla ananin amina gotune bir korum tam korum.

Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklâle
timsal olmuş bir milletiz.

Ne kadar zengin ve müreffeh olursa olsun, istiklâlden
mahrum bir millet, medenî insanlık karşısında uşak olmak
mevkiinden yüksek bir muameleye lâyık sayılamaz.

Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. Ben milletimin
en büyük ve ecdadımın en değerli mirası olan bağımsızlık
aşkı ile dolu bir adamım. Çocukluğumdan bugüne kadar
ailevî, hususî ve resmî hayatımın her safhasını yakından
bilenler bu aşkım malumdur. Bence bir millete şerefin,
haysiyetin, namusun ve insanlığın vücut ve beka bulabilmesi
mutlaka o milletin özgürlük ve bağımsızlığına sahip
olmasıyla kaimdir. Ben şahsen bu saydığım vasıflara, çok
ehemmiyet veririm. Ve bu vasıfların kendimde mevcut
olduğunu iddia edebilmek için milletimin de aynı vasıfları
taşımasını esas şart bilirim. Ben yaşabilmek için mutlaka
bağımsız bir milletin evladı kalmalıyım. Bu sebeple milli
bağımsızlık bence bir hayat meselesidir. Millet ve
memleketin menfaatleri icap ettirirse, insanlığı teşkil
eden milletlerden her biriyle medeniyet icabı olan dostluk
ve siyaset münasebetlerini büyük bir hassasiyetle takdir
ederim. Ancak, benim milletimi esir etmek isteyen herhangi
bir milletin, bu arzusundan vazgeçinceye kadar, amansız
düşmanıyım.

Milli egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında
zincirler erir, taç ve tahtlar batar, mahvolur. Milletlerin
esirliği üzerine kurulmuş müesseseler her tarafta yıkılmaya
mahkumdurlar.

Cumhuriyet fikir serbestliği taraftarıdır. Samimi ve meşru
olmak şartıyla her fikre saygı duyarız.

Egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir.

Gerçi bize milliyetçi derler. Ama, biz öyle milliyetçileriz
ki, işbirliği eden bütün milletlere hürmet ve riayet
ederiz. Onların milliyetlerinin bütün icaplarını tanırız.
Bizim milliyetçiliğimiz herhalde hodbince ve mağrurca bir
milliyetçilik değildir.

Bilelim ki milli benliğini bilmeyen milletler başka
milletlere yem olurlar.

Milli mücadelelere şahsî hırs değil, milli ideal, milli
onur sebep olmuştur.

Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için
kendinde kuvvet bulacaktır.

Milli his ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin
milli ve zengin olması, milli hissin gelişmesinde başlıca
etkendir. Türk dili, dillerin en zenginlerindendir. Yeter
ki, bu dil şuurla işlensin. Ülkesini, yüksek bağımsızlığını
korumasını bilen Türk milleti, dilini de yabancı diller
boyunduruğundan kurtarmalıdır.

Bir dinin tabiî olması için akla, fenne, ilme ve mantığa
uygun olması lazımdır.

Her fert istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine
mahsus siyasi bir fikre sahip olmak, seçtiği bir dinin
icaplarını yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetine
sahiptir. Kimsenin fikrine ve vicdanına hakim olunamaz.

Türk Milletinin istidadı ve kesin kararı medeniyet yolunda,
durmadan, yılmadan ilerlemektir.

Medeni olmayan insanlar, medeni olanların ayakları altında
kalmaya mahkumdurlar.

Büyük dinimiz çalışmayanın insanlıkla hiç ilgisi olmadığını
bildiriyor. Bazı kimseler çağdaş olmayı kâfir olmak
sayıyorlar. Asıl küfür onların bu zannıdır. Bu yanlış
tefsiri yapanların maksadı İslâmların kâfirlere esir
olmasını istemek değil de nedir? Her sarıklıyı hoca
sanmayın, hoca olmak sarıkla değil, dimağladır.

Arkadaşlar, efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye
Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar
memleketi olamaz. En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet
tarikatıdır.

Medeniyetin emir ve talep ettiğini yapmak insan olmak için
yeterlidir.

Biz dünya medeniyeti ailesi içinde bulunuyoruz. Medeniyetin
bütün icaplarını tatbik edeceğiz.

Bizim devlet idaresinde takip ettiğimiz prensipleri, gökten
indiği sanılan kitapların dogmalarıyla asla bir
tutmamalıdır. Biz, ilhamlarımızı, gökten ve gaipten değil,
doğrudan doğruya hayattan almış bulunuyoruz.

Milletimiz her güçlük ve zorluk karşısında, durmadan
ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu
yoldaki hızını, her vasıtayla arttırmaya çalışmak, bizim
hepimizin en kutlu vazifemizdir.

İnsan topluluğu kadın ve erkek denilen iki cins insandan
mürekkeptir. Kabil midir ki, bu kütlenin bir parçasını
ilerletelim, ötekini ihmal edelim de kütlenin bütünlüğü
ilerleyebilsin? Mümkün müdür ki, bir cismin yarısı toprağa
zincirlerle bağlı kaldıkça öteki kısmı göklere
yükselebilsin?

Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar
üzerinde göklere yükselmeye layıksın.

Anaların bugünkü evlatlarına vereceği terbiye eski
devirlerdeki gibi basit değildir. Bugünün anaları için
gerekli vasıfları taşıyan evlat yetiştirmek, evlatlarını
bugünkü hayat için faal bir uzuv haline koymak pek çok
yüksek vasıflar taşımalarına bağlıdır. Onun için
kadınlarımız, hattâ erkeklerimizden çok aydın, daha çok
feyizli, daha fazla bilgili olmaya mecburdurlar; eğer
hakikaten milletin anası olmak istiyorlarsa.

Ben icap ettiği zaman en büyük hediyem olmak üzere, Türk
Milletine canımı vereceğim.

Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz.
Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve
medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en
kıymetli timsali olacaksınız. Yükselen yeni nesil, istikbal
sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve
yaşatacak sizsiniz.

Yüksek Türk! Senin için yüksekliğin hududu yoktur. İşte
parola budur.

Benim naçiz vücudum nasıl olsa bir gün toprak olacaktır.
Fakat Türkiye Cumhuriyeti ebediyen yaşayacaktır.

Sizler, yani yeni Türkiye’nin genç evlatları! Yorulsanız
dahi beni takip edeceksiniz… Dinlenmemek üzere yürümeye
karar verenler, asla ve asla yorulmazlar. Türk Gençliği
gayeye, bizim yüksek idealimize durmadan, yorulmadan
yürüyecektir.

Biz cahil dediğimiz zaman, mektepte okumamış olanları
kastetmiyoruz. Kastettiğimiz ilim, hakikati bilmektir.
Yoksa okumuş olanlardan en büyük cahiller çıktığı gibi, hiç
okumak bilmeyenlerden de hakikati gören gerçek alimler
çıkabilir.

Müsbet bilimlerin temellerine dayanan, güzel sanatları
seven, fikir terbiyesinde olduğu kadar beden terbiyesinde
de kabiliyeti artmış ve yükselmiş olan erdemli, kudretli
bir nesil yetiştirmek ana siyasetimizin açık dileğidir.

Mualimler! Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr öğretmenleri ve
eğiticileri, sizler yetiştireceksiniz. Ve yeni nesil sizin
eseriniz olacaktır. Eserin kıymeti, sizin maharetiniz ve
fedakârlığınız derecesiyle mütenasip bulunacaktır.

Milleti kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir.
Öğretmenden, eğiticiden yoksun bir millet, henüz millet
namını almak istidadını keşfetmemiştir.

Dünyanın her tarafından öğretmenler insan topluluğunun en
fedakâr ve muhterem unsurlarıdır.

Okul sayesinde, okulun vereceği ilim ve fen sayesindedir
ki, Türk milleti, Türk sanatı, Türk iktisadiyatı, Türk şiir
ve edebiyatı bütün güzellikleriyle gelişir.

Türkiye’nin asıl sahibi ve efendisi, gerçek üretici olan
köylüdür. O halde, herkesten daha çok refah, saadet ve
servete müstahak ve layık olan köylüdür. Onun için, Türkiye
Büyük Millet Meclisi’nin iktisadi siyaseti bu aslî gayeye
erişmek maksadını güder.

Ekonomik kalkınma, Türkiye’nin hür, müstakil, daima daha
kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin
belkemiğidir.

GAZI MUSTAFA KEMAL ATATURK

Bu harekat;Cumhurbaskanim Sn.DEMIREL’in,Sn.DENKTAS’in ellerinden oper..
Dikkat ediniz!!!..
Ovunerek..
“NE MUTLU TURKUM DIYENE” der..
Altini kalin,kalin cizer..
Sadece diyebilenlere,DEGERLERINE..
EN ICTEN..
Sevgi,saygi ve selamlarini sunar..
Efendim..

MUAMMER SEZER

ve.. KENDINE “DEMIREL’ci” diyen..
ATATURK’UN MANEVI MIRASCISI ARKADASLARI..
Basbug’un otag’inda ANITKABIR’de asker..
Size ve Cumhuriyete..
Kahramani Turk Silahli Kuvvetlerine..
Silahsiz kuvvetler..
TARAFI OLDUGUMUZ ” Vatan;sanli albayrak,sinirlarimiz ve
otesi uniter devlet yapimiz,Cumhuriyet ve kazanimlari LAIK
ve sikisinca ardina saklanilan,don lastigine donmus,donusturulmus,kendilerince ozellestirilmis bu.. DEMOKRATIK duzen bu
rejim,Turkiye Cumhuriyeti Bassavcisi,tumden ANAYASAL
kurumlar..
Kerkuk,KKTC.Tumden bunlari ve ulkesini savunan ASKER,tumu
ile milli menfaatlerimiz” vb..
Bolunmez butunlugumuz,birlik ve dirligimiz,tumden bunlari
savunma hakkimiz NAMUSUMUZDUR,olmalidir..
ALTI CIZILMISTIR..
Baskaca ASKER..
Baskaca TURKIYE yok!..
Nemelazimcilik yapmiyoruz..
” Laissez faire,laissez passer ” demiyoruz..
SAKIN OLA,SENDE DEME!..
©

NOT: Bu iletilerde imla hatasi aranmaz..
Bu bir zaman ayarli faks ve eposta iletidir..
© <> Flow chart: (022m) <>

Reklamlar

0 Responses to “(+18) ATATURK DIYOR’KI”  1. Yorum Yapın

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s


Son Yazılar

Kategoriler

Reklamlar

%d blogcu bunu beğendi: